نسخه ۱

  • نصب وردپرس
  • نصب پلاگین های اساسی
  • انجام تنظیمات اساسی مثل تنظیمات پیوند یکتا ، منطقه و …
  • نصب زیرساخت پوسته
  • نصب پلاگین های مورد نیاز پوسته
  • انجام تنظیمات اولیه پوسته
  • انجام تنظیمات مرتبط با پلاگین ها
  • ایجاد هدر و تنظیمات هدر
  • تنظیمات منو های سایت با پیوند یکتا استاندارد
  • رفع مشکل فونت ایران سنس با دکمه هدر
فهرست